Kontakt

Turistička zajednica područja Srce Zagorja

Kontakt telefon

+385 49 232 106

Adresa

A. Mihanovića 3, 49217 Krapinske Toplice

Organizacijski odbor manifestacije

Marko Vešligaj, Grad Pregrada, gradonačelnik

Gordana Križanec Ružić, zamjenica gradonačelnika, Načelnica Civilnog stožera grada Pregrade

Petra Vdović, Grad Pregrada, viša stručna suradnica

Karolina Hostić, TZP Srce Zagorja, direktorica

Bojana Štruk, TZP Srce Zagorja, viša stručna suradnica

Draženka Gretić, Gradska knjižnica Pregrada, ravnateljica

Davor Špoljar, Muzej Grada Pregrade, ravnatelj

Gordana Krizmanić, Dječji vrtić Naša radost Pregrada, ravnateljica

Zdravka Žiger Žgela, Osnovna škola Janka Leskovara Pregrada, ravnateljica

Slavica Vidaček, KUD Pregrada, predsjednica

Robert Gretić, Udruga vinara i vinogradara Dobra kaplica Pregrada, predsjednik

Siniša Aleksić, Udruženje obrtnika Pregrada, Hum na Sutli, Desinić, član

Snježana Drenški, Udruga kostelskih žena, članica

Zlatko Šorša, Sportska zajednica grada Pregrade, član

Javite nam se putem maila