Kontakt

Turistička zajednica područja Srce Zagorja

Kontakt telefon

+385 49 232 106

Adresa

A. Mihanovića 3, 49217 Krapinske Toplice

Organizacijski odbor manifestacije

Marko Vešligaj, Grad Pregrada, gradonačelnik

Davorin Labus, Grad Pregrada, savjetnik za društvene djelatnosti i odnose s javnošću

Nikolina Šoštarić Tkalec, Grad Pregrada, referentica za opće poslove i društvene djelatnosti

Karolina Hostić, TZP Srce Zagorja, direktorica

Bojana Štruk, TZP Srce Zagorja, viša stručna suradnica

Draženka Gretić, Gradska knjižnica Pregrada, ravnateljica

Davor Špoljar, Pučko otvoreno učilište, ravnatelj; Muzej grada Pregrade, v.d. ravnatelja

Natalija Vrhovski, Dječji vrtić Naša radost Pregrada, ravnateljica

Zdravka Žiger Žgela, Osnovna škola Janka Leskovara Pregrada, ravnateljica

Lucija Vrhovski, KUD Pregrada, umjetnička voditeljica

Robert Gretić, Udruga vinara i vinogradara Dobra kaplica Pregrada, predsjednik

Siniša Aleksić, Udruženje obrtnika Pregrada, Hum na Sutli, Desinić, član

Snježana Drenški, Udruga kostelskih žena, članica

Damir Gorup, Sportska zajednica grada Pregrade, predsjednik

Veronika Gajšak, Savjet mladih grada Pregrade, predsjednica

Robert Zdolc, Vina Zdolc, vinar

Javite nam se putem maila